• Icon

Kontakt

Idea Istra d.o.o.

Ljudevita Posavskog 27, 52100 Pula

E-mail: info@ideaistra.hr

Tel: +385 99 4105 002

 

IDEA ISTRA turistička agencija i usluge u turizmu d.o.o., Ljudevita Posavskog 27, Pula, Grad Pula – Pola
Registrirano u: Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu; MBS: 040292356; OIB: 12115830175
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna uplaćen u cijelosti; Članovi uprave: Lorena Boljunčić